zaterdag 1 december 2018

Fouten Analyse


Dit zijn idee├źn die ik heb over het goed omgaan met fouten:

Definitie:
Er is sprake van een fout als dingen anders lopen dan de bedoeling was en als dat tot ongewenste gevolgen heeft geleid.

Het is belangrijk om goed met fouten om te gaan. Dat begint ermee door fouten onder ogen te zien. Alleen dan kun je ervan leren. Daarbij is het ook belangrijk om in te zien dat een fout altijd voortkomt uit een samenloop van meerdere factoren. Fouten moeten niet bestraft worden, maar betrokkenen moeten wel zoveel mogelijk gestimuleerd worden verantwoordelijkheid te nemen. In een klimaat waarin er naar schuldigen gezocht wordt, neigen mensen ertoe hun fouten te proberen te verbergen. Personen bestraffen als er dingen fout gaan, is uiteraard wel op zijn plaats wanneer er sprake is van nalatigheid of zelfs moedwillige sabotage. 

Globale opzet van een foutenanalyse: 

• Wat is er fout gegaan?
• Hoe is dat zo gekomen? (welke samenloop van omstandigheden heeft ertoe geleid dat het fout ging?)
 Hoe werd de fout ontdekt?
 Wat zijn de gevolgen van de fout?
 Hoe ging het oplossen van de problemen die het gevolg van de fout waren?
 Werd de fout ontdekt voor- of nadat de gevolgen intraden?
Antwoord op bovenstaande vragen zijn uitgangspunten voor verbetering van het foutenmanagement:
 Preventie 
 Detectie 
 Herstel