maandag 22 februari 2010

Maak je eigen sneltoetsen met Autohotkey


Werken met sneltoetsen gaat stukken sneller dan werken met de muis. Omdat er slechts een beperkt aantal toetsen op een toetsenbord zitten, zijn vrijwel alle sneltoetsen opgebouwd uit toetsencombinaties. De bekende en veel gebruikte functies 'kopiëren' en 'plakken' hebben respectievelijk de sneltoetsen [ctrl]+[c] en [ctrl]+[v]. Je moet dus iedere keer 2 toetsen tegelijk indrukken.

Als je vaak moet kopiëren en plakken, dan zou het prettig zijn als je maar één toets tegelijk hoefde in te drukken. Gelukkig is dat mogelijk. Met AutoHotkey kun je zelf sneltoetsen maken. Ikzelf gebruik bijvoorbeeld [`] voor kopiëren en [CapsLock] voor plakken.Dankzij AutoHotkey hoef ik niet meer twee toetsen tegelijk in te drukken als ik wil kopiëren of plakken. De [`]- en [CapsLock]-toets gebruik ik verder toch bijna nooit, dus het is ideaal dat ik deze toetsen nu kan gebruiken voor handelingen die ik algauw tientallen keren per dag uitvoer. Als ik deze toetsen toch een keer voor hun oorspronkelijke functie wil gebruiken, dan is dat geen probleem. Ik hoef dan alleen maar even het actieve AutoHotkey-script uit te zetten.


Maar je kunt nog veel meer met AutoHotkey: je kunt er hele complexe toetsenbord- en muishandelingen mee programmeren. Als je nog nooit computerprogramma's hebt geschreven, dan is het wel even een investering om uit te vogelen hoe het moet. Gelukkig is AutoHotkey voorzien van uitstekende documentatie, dus met een beetje goede wil is het wel te doen.

Ik kan iedereen die veel met computers werkt AutoHotkey van harte aanbevelen. De tijd die je nodig hebt om het onder de knie te krijgen, betaalt zich dubbel en dwars terug!

Autohotkey is gratis te downloaden van:

www.autohotkey.com

woensdag 17 februari 2010

Zelfvertrouwen


In de VKBanen (nr. 191, 16/02/10) van deze week stond een interessant artikel over zelfvertrouwen. Ik stak er het volgende van op:

Zelfvertrouwen is een combinatie van vaardigheid en waardigheid.

Je kunt het zelfvertrouwen opkrikken door vooral de nadruk te leggen op het ontwikkelen van vaardigheden. Deze aanpak brengt echter risico's met zich mee. Het kan ervoor zorgen dat je een egotripper wordt; je bent vooral bezig met vissen naar waardering en complimenten. Doordat je slecht tegen kritiek kan, worden waardevolle kansen om te leren gemist. Ironisch genoeg kan zo'n benadering je zelfontplooiing dus juist in de weg staan.

Je kunt ook zelfvertrouwen laten toenemen door bewust te worden van je waarde als mens. Dat wil zeggen: het besef dat je waarde los staat van wat je kunt, doet of hebt. Het eenzijdig benadrukken hiervan heeft echter ook zo z'n valkuilen. Je kunt je namelijk gaan verbeelden dat je meer waard bent dan anderen en daarom recht heb op een speciale behandeling. Of je vervalt in een soort passiviteit. Want waarom zou je nog iets tot stand brengen, als je vindt dat dat toch niets toevoegt aan je waarde als mens?

Uiteindelijk gaat het erom een balans te vinden tussen vaardigheid en waardigheid. Dat kan door doelen vast te stellen die op zichzelf waardevol zijn. Je bent dan niet zozeer bezig voor je ego, maar je draagt gewoon je steentje bij. Je richt je meer op het proces dan op de uitkomsten. En mocht je je doel niet bereiken, dan beschermen de ideeën over waardigheid je tegen een verlies van zelfvertrouwen.

Terwijl ik bovenstaande alinea opschrijf, moet ik denken aan een vers uit de Bhagavad Gita1:

Doe standvastig wat moet verricht;
Slaag je of faal je, houd evenwicht,
O Dhananjay, en wees onthecht:
Die kalmte is yoga2, naar men zegt.


Het originele artikel uit de VKBanen is te lezen op:


http://www.hartenziel.nl/artikel/Hup_zelfvertrouwen_


_________________________________________

1Vers 2.48 uit de Bhagavad Gita (berijmd en toegelicht door Hendrik van Teylingen).
2Met 'yoga' wordt in dit verband bedoeld: het besef dat je in feite één bent met al wat er bestaat. De yogafilosofie gaat ervan uit dat het ontbreken van dit besef de bron is van al het lijden.

zaterdag 13 februari 2010

Het Klimaat


Onlangs bleek dat het IPCC (= het klimaatpanel van de Verenigde Naties) met verkeerde cijfers kwam. Het IPCC beweerde dat als de aarde in het huidige tempo blijft opwarmen, de gletsjers in de Himalaya in 2035 verdwenen zullen zijn. Dit jaartal bleek helemaal niet te kloppen. De geloofwaardigheid van het idee dat het klimaat verandert door menselijk toedoen heeft door deze misser een flinke knauw gekregen.

In het dagblad Trouw1 besteedde Wilma Kieskamp in haar rubriek aandacht aan deze kwestie. Zij vroeg de lezer:
“En wat als de klimaatsceptici zelfs maar een béétje gelijk hebben? Verdedigt u nog steeds met evenveel passie alle maatregelen om de CO2-uitstoot te verlagen, of gaat u toch uw groene ambities enigszins bijstellen?”
Ik heb een reactie ingestuurd, en ik was verheugd vanmorgen te zien dat het in de krant geplaatst was. De reactie was wel wat ingekort, wat ik op zich begrijpelijk vind, aangezien de ruimte op een krantenpagina nu eenmaal beperkt is. Ik waardeer het zeer dat de redactie van Trouw mijn reactie zorgvuldig geredigeerd heeft, want de essentie ervan is behouden gebleven.

Toch wil ik hierbij mijn volledige reactie publiceren:

“Het klimaat werd een hype. Hierdoor werd het maatschappelijk draagvlak voor duurzaamheid aanzienlijk verbreed. Dat was op zich een zeer gunstige ontwikkeling. Minder gunstig was dat teveel (invloedrijke) lieden belang kregen bij een totale aanvaarding van de broeikaseffect-theorie. En als er veel belangen op het spel staan, neemt men het algauw minder nauw met de waarheid, zoals ook nu weer gebleken is. Feiten die niet in het plaatje passen worden dan verdraaid of onder het tapijt geveegd.

Een ander (mogelijk) nadelige bijwerking van de klimaathype is dat het milieubeleid eenzijdig op het klimaatvraagstuk gericht wordt. Het motto lijkt te zijn 'Goed voor het klimaat = goed voor het milieu'. Het gevaar bestaat dat andere nijpende milieu- en duurzaamheidsvraagstukken hierdoor onvoldoende aandacht krijgen.

Sceptici moeten absoluut een plaats krijgen in het debat. Het is waar: duurzame ontwikkeling zal dan trager gaan. Maar uiteindelijk begint werkelijke duurzaamheid bij integriteit en eerlijkheid. En natuurlijk niet te vergeten: een genuanceerde kijk op zaken. Als dat de lessen zijn die we van deze kwestie leren, dan is die uitglijder over de gletsjer toch nog ergens goed voor geweest.”

_________________________________________

1Trouw, zaterdag 06 februari 2010: De vraag van Wilma Kieskamp

maandag 1 februari 2010

Geluk in jezelf vinden


Je moet niet wachten met tevreden en gelukkig zijn totdat de omstandigheden helemaal naar wens zijn. Want zelfs al is de situatie op een gegeven moment ideaal, ook dat moment gaat weer voorbij.

Ik realiseer me steeds meer dat je ware tevredenheid, geluk en vrijheid uiteindelijk in jezelf moet vinden. Uiteraard gaat dat makkelijker als de omstandigheden optimaal zijn, maar je moet het daar niet teveel van laten afhangen. Er zullen altijd wel dingen in je leven zijn waar je aan moet werken. Werk daar dan aan zoals een tuinman een braakliggend veld beetje bij beetje verandert in een prachtige tuin. En vergeet daarbij niet af en toe om je heen te kijken en te genieten van wat je al bereikt hebt!