zondag 28 november 2021

Rejuvenatica / Rejuvenatics

Aanduidingen als "anti-aging" en "age reversal" vind ik niet zo geslaagd. Volgens mij roept het bij velen op voorhand al weerstand op. 

Misschien is het een idee om de onderzoeksdiscipline die er speciaal op gericht is om een toestand van negligible senescence* te bereiken, aan te duiden met het woord "rejuvenatica" of "rejuvenatics" in het Engels. Zover ik heb kunnen nagaan zijn deze woorden als zodanig nog niet in gebruik. Het is uiteraard afgeleid van het Engelse woord "rejuvenate", wat weer is afgeleid van het Latijn: re = opnieuw en iuvenis = jong. * Negligible senescence betekent in de Engelstalige literatuur de afwezigheid van enig teken van veroudering.