zaterdag 13 februari 2010

Het Klimaat


Onlangs bleek dat het IPCC (= het klimaatpanel van de Verenigde Naties) met verkeerde cijfers kwam. Het IPCC beweerde dat als de aarde in het huidige tempo blijft opwarmen, de gletsjers in de Himalaya in 2035 verdwenen zullen zijn. Dit jaartal bleek helemaal niet te kloppen. De geloofwaardigheid van het idee dat het klimaat verandert door menselijk toedoen heeft door deze misser een flinke knauw gekregen.

In het dagblad Trouw1 besteedde Wilma Kieskamp in haar rubriek aandacht aan deze kwestie. Zij vroeg de lezer:
“En wat als de klimaatsceptici zelfs maar een béétje gelijk hebben? Verdedigt u nog steeds met evenveel passie alle maatregelen om de CO2-uitstoot te verlagen, of gaat u toch uw groene ambities enigszins bijstellen?”
Ik heb een reactie ingestuurd, en ik was verheugd vanmorgen te zien dat het in de krant geplaatst was. De reactie was wel wat ingekort, wat ik op zich begrijpelijk vind, aangezien de ruimte op een krantenpagina nu eenmaal beperkt is. Ik waardeer het zeer dat de redactie van Trouw mijn reactie zorgvuldig geredigeerd heeft, want de essentie ervan is behouden gebleven.

Toch wil ik hierbij mijn volledige reactie publiceren:

“Het klimaat werd een hype. Hierdoor werd het maatschappelijk draagvlak voor duurzaamheid aanzienlijk verbreed. Dat was op zich een zeer gunstige ontwikkeling. Minder gunstig was dat teveel (invloedrijke) lieden belang kregen bij een totale aanvaarding van de broeikaseffect-theorie. En als er veel belangen op het spel staan, neemt men het algauw minder nauw met de waarheid, zoals ook nu weer gebleken is. Feiten die niet in het plaatje passen worden dan verdraaid of onder het tapijt geveegd.

Een ander (mogelijk) nadelige bijwerking van de klimaathype is dat het milieubeleid eenzijdig op het klimaatvraagstuk gericht wordt. Het motto lijkt te zijn 'Goed voor het klimaat = goed voor het milieu'. Het gevaar bestaat dat andere nijpende milieu- en duurzaamheidsvraagstukken hierdoor onvoldoende aandacht krijgen.

Sceptici moeten absoluut een plaats krijgen in het debat. Het is waar: duurzame ontwikkeling zal dan trager gaan. Maar uiteindelijk begint werkelijke duurzaamheid bij integriteit en eerlijkheid. En natuurlijk niet te vergeten: een genuanceerde kijk op zaken. Als dat de lessen zijn die we van deze kwestie leren, dan is die uitglijder over de gletsjer toch nog ergens goed voor geweest.”

_________________________________________

1Trouw, zaterdag 06 februari 2010: De vraag van Wilma Kieskamp

Geen opmerkingen:

Een reactie posten