dinsdag 22 december 2009

Mens en Natuur

Wij mensen zijn zeer geneigd om onszelf buiten de natuur te plaatsen. Ik heb wel eens horen zeggen dat er in Nederland eigenlijk geen natuur meer is, omdat alles door de mens is aangelegd. Zo'n uitspraak geeft al aan hoe diep de neiging om onderscheid te maken tussen 'mens' en 'natuur' zit ingebakken. Volgens mij zorgt deze manier van denken voor enorm veel problemen. Het verhindert ons om werkelijk in harmonie te leven met al onze medeschepselen hier op Aarde.

Wij maken evengoed deel uit van de natuur als elke andere levensvorm. Ook alles wat wij maken maakt deel uit van de natuur. Technologie kan gewoon niet onnatuurlijk zijn, want al onze technologie├źn moeten gehoorzamen aan natuurwetten. Wel kan een onverantwoord gebruik van technologie verwoestende gevolgen hebben.

Als je kijkt naar de overweldigende milieuproblemen, zou je haast denken dat het beter was als wij mensen helemaal niet zouden bestaan. Toch geloof ik dat het een duurzame menselijke samenleving best mogelijk is.

Het is van het allergrootste belang dat we onze technologische samenleving integreren in het ecosysteem op Aarde. Om dit te kunnen doen moet er allereerst een verschuiving in ons denken plaatsvinden. We moeten onszelf niet langer als buiten de natuur staand beschouwen. We moeten beseffen dat wij deel uitmaken van de natuur en dat wij net zoals elke andere soort hier op Aarde mogen bestaan.

Misschien is de menselijke samenleving over een paar eeuwen zodanig verweven met het Aardse ecosysteem dat de mensen die dan leven zich zullen afvragen hoe het ooit anders had kunnen zijn. Laten we het hopen en laten we eraan werken!!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten